DOLF-SYSTEMS
Information Security Consulting
Cybersecurity
Information System Audit
Information security consulting
PCI GAP
HAM Radio
DOLF - SYSTEMS

Podjetje vse od leta 2001 skrbi za kljucne stranke na podrocju IT security consultinga in implementacije novih tehnologij. Poslovno okolje se v casu v katerem zivimo, zelo hitro spreminja zato imajo mikro ter mala podjetja nemalo tezav slediti vsem novostim in najnovejsi tehnologiji.

Podjetja, ki nimajo lastnega znanja o IT tehnologiji, ki bi jim omogocila hitrejsi razvoj in optimalnejse poslovanje se zatecejo po pomoc zunanjim partnerjem.


Home | About us | Contact Details
Created by DOLF-SYSTEMS